Portfolio

Mir bidden de Moment méi wéi 30 zweestelleg lu Domainen aus eisem Portfolio. Si sinn all konfiguréiert a mat enger Verkafsnotiz zur Verfügung gestallt.

Iwwersiicht vun de lu Domainen déi mir ubidden

24.lu 99.lu ab.lu ag.lu
ah.lu ar.lu au.lu bb.lu
dn.lu ei.lu em.lu en.lu
es.lu ex.lu fc.lu fe.lu
fh.lu fr.lu jv.lu ki.lu
nl.lu pc.lu pd.lu ps.lu
re.lu sc.lu so.lu to.lu
vs.lu wo.lu pp.lu* we.lu**
* verkaaft - ** eegene Gebrauch

D'Präisser vun den Domainen, déi mir ubidden, leien normalerweis am Beräich tëscht 1.000 € an 5.000 € a leien dowéinst wäit ënner den zweestellegen .lu Domainen, déi aktuell an Domainaustausch wéi Sedo oder DAN angeboten ginn. Wann Dir u Beräicher aus eisem Portfolio interesséiert sidd a se wëllt kafen, maacht eis eng Offer.

Allgemeng Informatioun iwwer Präisser fir kuerz Domainen fannt Dir och op www.kurze.eu .